Õppenõukogude kavad


Õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õppeaastal

Korralised koosolekud: 23.08.2023, 28.09.2023, 6.06.2024, 18.06.2024, 29.08.2024

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1    23.08.2023

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

3. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

4. Kooli hindamis- ja tagasisisdejuhendi läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

5. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2023/24 õppeaastaks

6. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

7. Kooli arenguvestluste läbiviimise korra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

8. Õpetajate esindaja valimisest kooli hoolekogusse

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2  28.09.2023

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine

2. Kooli hoolekokku õpetajate esindaja valmine

3. Ettepanekute läbi vaatamine kooli kodukorra parendamiseks (punktid 6.1.4; 6.1.5; 6.1.9)

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3 7.06.2024

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. 2023/2024. õppeaasta lõpetamine G1 astmes 
 3. Ettepanekute tutvustamine õppekava ja hindamisjuhendi muudatusteks 
 4. K. Keelmannile lapsevanema avalduse alusel õppekoha säilitamine 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4 18.06.2024

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. 2023/2024. õppeaasta täiendavate järelarvestuste ja matemaatika järeleksami tulemuste üle vaatamine ja G1 astme lõpetamine

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5 29.08.2024

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. 2023/2024. õppeaasta täiendava õppetöö tulemuste üle vaatamine ja G1 astme lõpetamine
 3. Kooli hindamis- ja tagasisisdejuhendi muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine 
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2024/25 õppeaastaks
 5. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse