Vastuvõtt


HarTa sisseastumiskatsete jooksul esines üleriigilises Eksamite Infosüsteemis tehnilisi probleeme, mille tõttu oli osa õppijate testi täitmine häiritud. 
Vestlusvooru kutsutakse õpilased lähtudes kooli vastuvõtukorra punktis 2.3 sõnastatud põhimõtetest. Täpsem info vestlusvooru kutsumise kohta edastatakse õpilastele sisseastumine.ee keskkonna kaudu 15. aprillil.
Olemasolevaid testide tulemusi arutatakse vestluse jooksul, kuid neid pingerea koostamisel arvesse ei võeta. 16. aprillil toimuma pidanud järeltesti ei toimu.

2024/25 õppeaasta vastuvõttu tutvustav infokoosolek toimus Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis (Akadeemia tee 25) 18.01.24 kell 18.00.

Sisseastumise infokoosolekut saab järgi vaadata SIIT

Vastuvõtt 2024/25 õppeaastaks algab 11. märtsil 2024. Registreerumine sisseastumistestile toimub 11. - 22.03.24.

Kui soovid meie kooli õppima saada, palun märgi MURG sisseastumissüsteemis kindlasti oma esimeseks eelistuseks! Juhul, kui oled meie kooli märkinud 2. eelistuseks, aga Sinu eelistus on vahepeal muutunud või soovid kindlasti ka meie koolis võimalust vestluseks, saada meile palun sellekohane motiveeritud avaldus läbi sisseastumiskeskkonna!

Vastuvõttu puudutavate küsimuste korral palun pöörduda kooli õppekorraldusjuhi poole: Evelin.Kattai@murg.ee +372 56 969 485

Info G1 sisseastujale (2024/25 õppeaastaks)

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaaasiumi sisseastumiskatsetele on oodatud õpilased, kelle tunnistusel ei ole esimese kahe trimestri või 1. poolaasta kokkuvõtvates hinnetes (sealhulgas käitumise- ja hoolsuse hinne) puudulikke (mitterahuldavaid) hindeid.

2024/25 õppeaastaks komplekteeritakse kümme G1 astme klassi, sealhulgas spordiklass ja reaalklass. Mõlemad klassid õpivad MURGi tavapärase õppekava järgi, aga spordiklassi tunniplaan võimaldab õppuritel hommikusi treeninguid ja reaalklassile pakub TalTech lisa(valik)kursust matemaatikast. Õpilane saab oma huvi spordi- või reaalklassis õppimise vastu väljendada sisseastumisvestlusel.

Tutvu sisseastumistesti näidistestide ja -ülesannetega

Tutvu meie õppekorraldusega

Tutvu meie valikainetega

Image
1sept
Vajalikud dokumendid 

G1 sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  • Sisseastumistaotlus läbi sisseastumissüsteemi https://sisseastumine.ee/harta;
  • Õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  • Õpilase 9. klassi lõputunnistus, kus on näha kõigi perioodide koondhinded
  • õpilase isikut tõndava dokumendi koopia (koopiat ei pea lisama, kui taotlusel on ka õpilase digiallkiri).
Image
Soovitused
Image
Soovitused