Koolitervishoiuteenus


Koolitervishoiuteenus ja selle osutamine toimub Tervisekassa poolt sõlmitud lepingu alusel.

Kooliõde võtab õpilasi vastu kabinetis 188 (spordikompleksis):

  • Esmaspäev 8:30-15:00
  • Kolmapäev 8:30-15:00
  • Reede 8:30-13:30

Kooliõde: Viktoria Kukk
E-mail: med@murg.ee
Tel: 53651603

Koolitervishoiu teenust osutab Terviseõde OÜ

 

Vaktsineerimine toimub vastavalt riikliku immuniseerimiskavale ning lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel. Täpsem info vaktsineerimise kohta: ta.vaktsineeri.ee

Tervishoid koolis: tervisekassa.ee

Küsimuste ja ettepanekutega koolitervishoiuteenuse teemadel on õigus õpilasel ja lapsevanemal pöörduda Terviseametisse (kesk@terviseamet.ee, tel 6943500) või Eesti Tervisekassasse (info@tervisekassa.ee, tel 16363).