Õppetöö


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi ülesanne on tagada valikuterohke ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, mille korraldus toetab iga õpilase individuaalset arengut.

Valmistame Tallinna linna ja ka lähiümbruse noored ette toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ja töömaailmas ja loome tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad neil jätkata edukalt õpinguid järgmises kooliastmes – kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.

Tutvu lähemalt meie õppekorraldusega

Päevakava

1. tund 8.30 – 9.40
2. tund 9.50 – 11.00
  Lõuna 11.00 – 11.20
3. tund 11.20 – 12.30
  Lõuna ja kasulik aeg 12.30 – 13.30
4. tund 13.30 – 14.40
5. tund 14.50 – 16.00

Valikainete päeva päevakava

1. valikaine paaristund 8.45 – 11.15 või 8.30 - 11.00 (2x70min + 10min vahepaus)
  Lõuna ja liikumine 2. valikaine toimumise kohta 11.15 – 12.30
2. valikaine paaristund 12.30 – 15.00 (2x70min + 10min vahepaus)

Konsultatsiooniajad

Igal õpetajal on individuaalne konsultatsiooniaeg. Konsultatsiooniks võib kasutada pärast 3. tundi toimuvat kasuliku aja tundi. Kokkuleppel õpetajaga võib konsultatsioon toimuda ka koolipäeva alguses 8.00 – 8.30 või peale koolipäeva lõppu 16.00 – 17.00.

Nõustamine

Võimaldame õpilasel saada infot õppekorralduse ja õppimise kohta, igakülgset tuge ja nõustamist gümnaasiumi jooksul. Õpilase nõustamise eesmärk on õppimise ja karjääriplaneerimise toetamine ja õpilase õpiprotsessi kujundamine, lähtuvalt õppija individuaalsest arengust.

Õpilasi nõustavad õpivalikute tegemisel aineõpetaja, mentor, psühholoog, õpilasnõustaja, õppejuht ja õppekorraldusjuht. Loe lähemalt meie tugiteenustest.

Akadeemiline kalender 2024/25
 • Õppeaasta häälestuslaager 28.-29. august 2024
 • Õppeaasta avaaktus 30. august 2024
 • I periood 2. september – 22. november 2024
 • sügisvaheaeg 21. – 27. oktoober 2024
 • G1 iseõppepäev/ G2 UPT 1. seminar - 6. november 2024
 • II periood 25. november 2024  – 7. märts 2025
 • jõulukontserdi päev 18. detsember
 • jõuluvaheaeg 23. detsember 2024 – 5. jaanuar 2025
 • G1 iseõppepäev/ G2 UPT 2. seminar - 21. jaanuar 2025
 • talvevaheaeg 24. veebruar - 2. märts 2025
 • vahenädal 3. – 7. märts 2025
 • G2 hindeline arvestus - 3. märts 2025
 • G2 UPT 3. seminar (eelkaitsmine) - 5. märts 2025
 • G1 hindeline arvestus - 7. märts 2025
 • III periood 10. märts – 30. mai 2025
 • kevadvaheaeg 14. – 20. aprill 2025
 • vahenädal 26. – 30.05. 2025
 • G1 üleminekueksam - 26. mai 2025
 • G2 UPT kaitsmine - 27. mai 2025
 • Valikkursuste nädal (riigigümnaasiumide vaheline) 2. – 6. juuni 2025
 • Õppeaasta lõpuaktus 6. juuni 2025
 • Suvevaheaja algus 9. juuni 2025

Kursusehinnete välja panemise ajad 2023/24 õppeaastal

2024-2025 õppeaasta kalender
Image
kalender