Vastuvõtt


Vastuvõtt 2023/24 õppeaastaks on lõppenud. 

2024/25 õppeaasta vastuvõtukatseid puudutav info tuleb kooli koduleheküljele pärast vastuvõtukorra kinnitamist hiljemalt 1. veebruaril 2024.

Vastuvõttu puudutavate küsimuste korral palun pöörduda kooli õppekorraldusjuhi poole: Evelin.Kattai@murg.ee

Vastuvõtu ajakava

Kolme Tallinna riigigümnaasiumi sisseastumise infotund toimus veebis 1. veebruaril 2023, järelvaadatav siin.

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga

Image
Pliiatsid
Info G1 sisseastujale (2023/24 õppeaastaks)

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaaasiumi sisseastumiskatsetele on oodatud õpilased, kelle tunnistusel ei ole esimese kahe trimestri või 1. poolaasta kokkuvõtvates hinnetes (sealhulgas käitumise- ja hoolsuse hinne) puudulikke (mitterahuldavaid) hindeid.

Tutvu sisseastumistesti näidistestide ja -ülesannetega

Tutvu meie õppekorraldusega

Tutvu meie valikainetega

Image
1sept
Vajalikud dokumendid 

G1 sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  • Sisseastumistaotlus läbi sisseastumissüsteemi https://sisseastumine.ee/harta;
  • Õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  • Õpilase 9. klassi lõputunnistus, kus on näha kõigi perioodide koondhinded
  • õpilase isikut tõndava dokumendi koopia (koopiat ei pea lisama, kui taotlusel on ka õpilase digiallkiri).