Vastuvõtt


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium, Saue Riigigümnaasium, Tabasalu Gümnaasium ja Viimsi Gümnaasium korraldavad kuue riigigümnaasiumi ühise sisseastumise e-testi, mis on mõeldud 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2023. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid ühes eelpool nimetatud gümnaasiumidest.

Vastuvõtu ajakava

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta vastuvõtuperiood algab 10. märtsil 2023.

Kolme Tallinna riigigümnaasiumi sisseastumise infotund toimus veebis 1. veebruaril 2023, järelvaadatav siin.

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga

Image
Pliiatsid
Image
Vastuvõtt
Info G1 sisseastujale

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaaasiumi sisseastumiskatsetele on oodatud õpilased, kelle tunnistusel ei ole esimese kahe trimestri või 1. poolaasta kokkuvõtvates hinnetes (sealhulgas käitumise- ja hoolsuse hinne) puudulikke (mitterahuldavaid) hindeid.

Tutvu sisseastumistesti näidistestide ja -ülesannetega

Tutvu meie õppekorraldusega

Tutvu meie valikainetega

Image
Vastuvott
Vajalikud dokumendid 

G1 sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  • Sisseastumistaotlus läbi ühiskatsete süsteemi https://sisseastumine.ee/harta;
  • Õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  • Õpilase 9. klassi lõputunnistus või väljavõte õpilasraamatust;
  • Õpilase avaldus gümnaasiumisse astumiseks;
  • Tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist esitab õpilane esimesel koolinädalal kooli terviseõele.