Tule meile!


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, mis kuulub riigigümnaasiumide ühtsesse perre, avati 1. septembril 2023. Koostöös oma piirkonna kõrgkoolide, kutsekoolide ja koostööpartneritega pakume oma tulevastele õpilastele rohkelt valikuid. Meile on oluline seostatud ja lõimitud õpe, koostöisus ning õpilase ja õpetaja heaolu.

Tule kandideerima

15.01 alustasime õpetajate värbamist 2024/25 õppeaastaks, kuna seoses õpilaste arvu kahekordistumisega vajame märkimisväärset täiendust meie õpetajateperre. 

 Otsime uusi piloote järgmistel erialadel:

• Eesti keel ja kirjandus Vaata pakkumist

• Matemaatika Vaata pakkumist

• Bioloogia Vaata pakkumist

Meil on Sulle pakkuda
 • suurepärased töötingimused ja töökeskkond;
 • paindlik töökoormus, mis jätab silma särama:
 • pöörane võimalus enesearenguks ja koostöökogemuseks;
 • juhtõpetaja toetus, sõbralik ja professionaalne meeskond;
 • väga head ja mitmekesised sportimistingimused;
 • ühisüritused kooliperega;
 • konkurentsivõimeline palk, tasustatud tervisepäevad ja 56 päeva põhipuhkust;
 • kooli pusa.
Meie töötajate väärtuspakett

Vaata pilti suuremalt

Image
Töötajate väärtuspakett
Meie õpetaja
 • on magistrikraadiga erialaspetsialisti või varasema õpetajatöö kogemusega professionaal;
 • panustab õpilase üldpädevuste arengusse ja väärtushoiakute kujunemisesse;
 • väärtustab sügavat õppimist ja on ise õppimisel eeskujuks;
 • on koostöine ja idee-jaatav;
 • omab ja kasutab õppetöös heal tasemel digipädevusi.

 

Kui väärtustad head haridust, oled uuendusmeelne ja soovid ise õppida, siis palun saada meile
 • kirjalik visioon (kuni 1 lk) või video (kuni 5 min) “Mina Mustamäe Riigigümnaasiumi õpetajana”, milles kirjeldad oma valdkonna/aine õpetamist ja meil töötamise motivatsiooni;
 • CV;
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
   
Image
tiim