Tule meile!


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, mis kuulub riigigümnaasiumide ühtsesse perre, avatakse 1. septembril 2023. Koostöös oma piirkonna kõrgkoolide, kutsekoolidega ja koostööpartneritega pakume oma tulevastele õpilastele rohkelt valikuid. Meile on oluline seostatud ja lõimitud õpe, koostöisus ning õpilase ja õpetaja heaolu.

Tule kandideerima

Avatud on konkursid ametikohtadele:

Täpsem informatsioon tulemeile@murg.ee ja 56 944 347.
 

Meie õpetaja
 • on magistrikraadiga erialaspetsialisti või varasema õpetajatöö kogemusega professionaal;
 • panustab õpilase üldpädevuste arengusse ja väärtushoiakute kujunemisesse;
 • väärtustab sügavat õppimist ja on ise õppimisel eeskujuks;
 • on koostöine ja idee-jaatav;
 • omab ja kasutab õppetöös heal tasemel digipädevusi.

 

Meil on Sulle pakkuda
 • suurepärased töötingimused ja töökeskkond;
 • paindlik töökoormus, mis jätab silma särama:
 • pöörane võimalus enesearenguks ja koostöökogemuseks;
 • toetav, sõbralik ja professionaalne meeskond;
 • väga head ja mitmekesised sportimistingimused;
 • ühisüritused kooliperega;
 • konkurentsivõimeline palk ja 56 päeva põhipuhkust;
 • kooli logoga šokolaad.
Meie töötajate väärtuspakett

Vaata pilti suuremalt

Image
Töötajate väärtuspakett
Kui väärtustad head haridust, oled uuendusmeelne ja soovid ise õppida, siis palun saada meile
 • kirjalik visioon (kuni 1 lk) või video (kuni 5 min) “Mina Mustamäe Riigigümnaasiumi õpetajana”, milles kirjeldad oma valdkonna/aine õpetamist ja meil töötamise motivatsiooni;
 • CV;
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
   
Image
MURG