Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õppeaastal

Korralised koosolekud: 23.08.2023

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1   23.08.2023

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

3. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

4. Kooli hindamis- ja tagasisisdejuhendi läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

5. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2023/24 õppeaastaks

6. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

7. Kooli arenguvestluste läbiviimise korra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

8. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse