Õppenõukogude kavad


Õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õppeaastal

Korralised koosolekud: 23.08.2023, 28.09.2023, 6.06.2024, 29.08.2024

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1    23.08.2023

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

3. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

4. Kooli hindamis- ja tagasisisdejuhendi läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

5. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2023/24 õppeaastaks

6. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

7. Kooli arenguvestluste läbiviimise korra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

8. Õpetajate esindaja valimisest kooli hoolekogusse

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2  28.09.2023

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine

2. Kooli hoolekokku õpetajate esindaja valmine

3. Ettepanekute läbi vaatamine kooli kodukorra parendamiseks (punktid 6.1.4; 6.1.5; 6.1.9)

 

Õppenõukogude protokollid leiad siit.