MURG avab reaal- ja loodusteaduse klassi ning individuaalse õppeprogrammi saavutussportlastele


11.05.2023
Image
koolilapsed

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium avab 1. septembril uksed esimesele 360 õpilasele. Klassikomplekte on kokku 10 ja neist üks, reaal- ja loodusteaduste klass, on isetüübiline, mille loomisel on lähtutud õpilaste eripäradest. Lisaks loob kool paindliku ja individuaalse õppekavaga õpilastest grupi saavutusspordile orienteeritud noortest.  

Reaal- ja loodusteaduste klassikomplektis osalemise pakkumine on tehtud õpilastele, kes sisseastumise pingerea alusel on saanud kutse Mustamäe riigigümnaasiumisse ning kelle matemaatika ja loodusteaduste pädevused olid testitulemuste põhjal vähemalt 90%, või kes on näidanud üles edukat ja aktiivset huvi ainealastel võistlustel osalemisel. Reaal- ja loodusteaduste klassi üks eesmärke on ainealased võistlused ja selle läbi ka tulemuslikum ning süvendatud teadmistega ainealane kompetents. Sellega panustame tulevaste inseneride ja IT-valdkonna spetsialistide järelkasvu loomisele. Tulemuslikumaks olümpiaadidel osalemiseks panustavad aineõpetajad nii kodukoolist kui ka partneritelt valdkonnaalaste eriteadmistega. Nimetatud klass saab matemaatika süvakursuse ja ainealane õpe toimub kiiremas tempos. G2 uurimistööd tehakse koostöös TalTechi magistrantide või doktorantidega. TalTechi õppejõud panustavad loengustega klassi arengusse ja õpilasi kaasatakse ka TalTechis toimuvatesse loengu- ning laboritundidesse. Kool koos partneritega arvestab ka valikkursuste ja -moodulite loomisel reaal- ja loodusteaduste klassi õpilaste huvidele sobivate väljunditega.  

Lisaks on Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium disaininud õppe nendele andekatele noortele sportlastele, kes soovivad ühildada kvaliteetset üldhariduse omandamist ja saavutusspordiga tegelemist. Kooli loomisel oleme üheks fookuseks võtnud kogukonna ning paindlikuma õppeprogrammi, mille algne ideekorje toimus 2022. aasta sügisel koostöös TalTech Spordiklubi ja JK Kaleviga. Mustamäe riigigümnaasium loob paindlikud võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks ning klubidega koostöös pakume noortele sportlaskarjääri toetavad tingimusi. Õppeprogrammi maht ning kvaliteet on kokkuvõttes sama, mis kooli teistel õpperühmadel. Erinevus on õppepäeva disainis, kus õppeaeg võib olla pikem, kui traditsioonilise 3 aasta puhul. See kõik annab võimaluse disainida päevakava noorsportlastele viisil, kus läbitavate ainete ja kodutööde maht on optimaalne, tagades sellega noorele võimaluse ennast teostada ka spordimaastikul.  

Eelpool mainitud õppeprogrammi pakkumine on tehtud õpilastele, kes sisseastumise pingerea alusel on saanud kutse Mustamäe riigigümnaasiumisse ja tegelevad tippspordiga, olenemata spordiklubist ja erialast. Juhul, kui õpilased kinnitavad koha antud õppeprogrammi, siis on eesmärk leida koostöökohad erinevate klubidega toetamaks Eesti saavutusspordi arengut. 

Õpilaste eripärade arendamise ja toetamisega kinnitame mõtet, et oleme tulevikku vaatav kool, kus avanevad mitme kooli võimalused. 

Uudised


Image
Vabariigi aastapäeva kontsertaktus
22.02.2024
MURG tähistas Vabariigi aastapäeva kontserdiga

MURG tähistas Vabariigi aastapäeva kontserdiga

Mustamäe riigigümnaasiumi koolipere tähistas Vabariigi aastapäeva 21. veebruaril koolis toimunud...
Image
Raivo Heina loeng
19.02.2024
MURGis andis loengu ettevõtja Raivo Hein

MURGis andis loengu ettevõtja Raivo Hein

19. veebruaril astus Mustamäe riigigümnaasiumis külalisloenguga üles ettevõtja ja investor Raivo...