Tallinna Tehnikaülikool premeerib Mustamäe riigigümnaasiumi parimaid õpilasi stipendiumiga


17.04.2023
Image
Koostöölepingu sõlmimine TalTechiga

Tallinna Tehnikaülikool annab 2023/2024. õppeaastast välja kolm stipendiumit Mustamäe riigigümnaasiumi parimatele õpilastele. Stipendiumi suurus ühe õpilase kohta kalendriaastas on 2000 eurot.  

Tallinna Tehnikaülikool soovib innustada tugevamaid põhikooli lõpetajaid sisse astuma 2023. aasta sügisel avatavasse Mustamäe riigigümnaasiumi, pakkudes järgmisest õppeaastast kolmele koolis õppima asuvale õpilasele stipendiumit õpingute jätkamiseks. Stipendiumit saab taotleda esimese trimestri õpitulemuste põhjal alates selle aasta novembrist. Eelduseks on ka õpilaste aktiivsus ning panus reaal ja-loodusteaduste valdkonna õppetöös.  Stipendiumit makstakse õpilastele iga aasta kuni gümnaasiumi lõpetamiseni, 2000 eurot kalendriaasta kohta.   

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll sõnas, et ülikooli huvi on, et riigigümnaasiumi parimad lõpetajad asuksid kõrgharidust omandama Tallinna Tehnikaülikoolis. “Selleks rõhutame vajadust omandada reaal- ja loodusteaduste aineid gümnaasiumis keskmisest paremal tasemel ja aitame riigigümnaasiumis kaasa inseneri-, tehnika-, IT- ja majandusvaldkonna valikainete pakkumisele,“ lausus Voll. 

Tallinna Tehnikaülikool pakub sügisest Mustamäe riigigümnaasiumile kokku 18 valikainet, millest moodustub viis valikainete moodulit. Mustamäe riigigümnaasiumi õpilased on oodatud osa võtma ka Tallinna Tehnikaülikooli tudengiprojektidest, millest Solaride ja Tudengivormel on kogunud ka rahvusvahelist tuntust. Tehnikaülikooli kultuurikollektiivide toel moodustub Mustamäe riigigümnaasiumisse ka rahvakultuuri valikmoodul ja spordiklubi toetab riigigümnaasiumi tugevamaid sportlasi.     

Mustamäe Riigigümnaasiumi direktor Raino Liblik kommenteeris koostööd Tehnikaülikooliga: “Tallinna Tehnikaülikool ja Mustamäe riigigümnaasium sõlmisid 23. jaanuaril koostöölepingu, mille eesmärk on inseneri- ja tehnoloogiahariduse populariseerimine gümnaasiumis ja laiemalt kogu ühiskonnas. Ülikooli tahe toetada ja motiveerida õpilasi stipendiumiga on suurepärane algatus. Loodame, et meie andekamatel ja töökamatel õpilastel aitab see keskenduda täielikult õppetööle, mis jällegi aitab meie riigi tulevastel teadlastel ning spetsialistidel realiseerida enda parim potentsiaal.” 

Uudised


Image
toitumisnõustaja loeng
29.09.2023
Rimi Eesti ja MURGi koostöö toob kooli tervisespetsialistid ja tervisereeded

Rimi Eesti ja MURGi koostöö toob kooli tervisespetsialistid ja tervisereeded

Mustamäe riigigümnaasiumi ja Rimi Eesti koostöös toetab ettevõte gümnasiste igal reedel puu- ja...
Image
söökla
29.09.2023
Tulemas on avatud koolisööklate nädal

Tulemas on avatud koolisööklate nädal

02.10-06.10 kell 12.30 -13.30 osaleb Mustamäe Riigigümnaasium oma toitlustaja Daily eestvedamisel...
Image
kosmonaut
26.09.2023
Algab MURGi karikas

Algab MURGi karikas

Avapaugu saab klassidevaheline võistlus MURGi karikas, mille eesmärk on kaasata aasta jooksul kõigi...