Tallinna Tehnikaülikool premeerib Mustamäe riigigümnaasiumi parimaid õpilasi stipendiumiga


Image
Koostöölepingu sõlmimine TalTechiga

Tallinna Tehnikaülikool annab 2023/2024. õppeaastast välja kolm stipendiumit Mustamäe riigigümnaasiumi parimatele õpilastele. Stipendiumi suurus ühe õpilase kohta kalendriaastas on 2000 eurot.  

Tallinna Tehnikaülikool soovib innustada tugevamaid põhikooli lõpetajaid sisse astuma 2023. aasta sügisel avatavasse Mustamäe riigigümnaasiumi, pakkudes järgmisest õppeaastast kolmele koolis õppima asuvale õpilasele stipendiumit õpingute jätkamiseks. Stipendiumit saab taotleda esimese trimestri õpitulemuste põhjal alates selle aasta novembrist. Eelduseks on ka õpilaste aktiivsus ning panus reaal ja-loodusteaduste valdkonna õppetöös.  Stipendiumit makstakse õpilastele iga aasta kuni gümnaasiumi lõpetamiseni, 2000 eurot kalendriaasta kohta.   

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll sõnas, et ülikooli huvi on, et riigigümnaasiumi parimad lõpetajad asuksid kõrgharidust omandama Tallinna Tehnikaülikoolis. “Selleks rõhutame vajadust omandada reaal- ja loodusteaduste aineid gümnaasiumis keskmisest paremal tasemel ja aitame riigigümnaasiumis kaasa inseneri-, tehnika-, IT- ja majandusvaldkonna valikainete pakkumisele,“ lausus Voll. 

Tallinna Tehnikaülikool pakub sügisest Mustamäe riigigümnaasiumile kokku 18 valikainet, millest moodustub viis valikainete moodulit. Mustamäe riigigümnaasiumi õpilased on oodatud osa võtma ka Tallinna Tehnikaülikooli tudengiprojektidest, millest Solaride ja Tudengivormel on kogunud ka rahvusvahelist tuntust. Tehnikaülikooli kultuurikollektiivide toel moodustub Mustamäe riigigümnaasiumisse ka rahvakultuuri valikmoodul ja spordiklubi toetab riigigümnaasiumi tugevamaid sportlasi.     

Mustamäe Riigigümnaasiumi direktor Raino Liblik kommenteeris koostööd Tehnikaülikooliga: “Tallinna Tehnikaülikool ja Mustamäe riigigümnaasium sõlmisid 23. jaanuaril koostöölepingu, mille eesmärk on inseneri- ja tehnoloogiahariduse populariseerimine gümnaasiumis ja laiemalt kogu ühiskonnas. Ülikooli tahe toetada ja motiveerida õpilasi stipendiumiga on suurepärane algatus. Loodame, et meie andekamatel ja töökamatel õpilastel aitab see keskenduda täielikult õppetööle, mis jällegi aitab meie riigi tulevastel teadlastel ning spetsialistidel realiseerida enda parim potentsiaal.” 

Uudised


Image
Liikuma Kutsuv Kool
08.06.2023
Mustamäe riigigümnaasium ühines Liikuma Kutsuva Kooliga

Mustamäe riigigümnaasium ühines Liikuma Kutsuva Kooliga

Mustamäe riigigümnaasium on ühinenud Tartu Ülikooli Liikumislabori loodud programmiga Liikuma Kutsuv...
Image
Lepingu sõlmimine Rügemendiga
15.05.2023
Mustamäe riigigümnaasium sõlmis koostööleppe Riigikaitse Rügemendiga

Mustamäe riigigümnaasium sõlmis koostööleppe Riigikaitse Rügemendiga

Aprillis sõlmis Mustamäe riigigümnaasium koostöölepingu Riigikaitse Rügemendiga, eesmärgiga pakkuda...