Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium sõlmis esimese Tallinna koolina koostöökokkuleppe Sisekaitseakadeemiaga


Image
sisekaitseakadeemia

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium ja Sisekaitseakadeemia sõlmisid täna koostöölepingu. Koostöö eesmärgiks on pakkuda meie kooli tulevastele gümnasistidele värske partneri Sisekaitseakadeemia poolt välja töötatud kursuste abil teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tulekustutustöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Seitsme kursusega sisekaitseõpe on Mustamäe Riigigümnaasiumis üheks valikmooduli võimaluseks läbi kolme gümnaasiumiaasta. Meil on hea meel olla esimene kool Tallinnas, kes sellise koostöökokkuleppe Sisekaitseakadeemiaga sõlmis.

Kõik õppekava läbinud saavad tunnistuse ning õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud.

Uudist kajastas ka Postimees.

Üheks meie kooli eripäraks on noortele valikurohke gümnaasiumihariduse pakkumine, kaasates parimaid praktikaid ja tugevaid partnereid ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide näol.

Uudised


Image
Liikuma Kutsuv Kool
08.06.2023
Mustamäe riigigümnaasium ühines Liikuma Kutsuva Kooliga

Mustamäe riigigümnaasium ühines Liikuma Kutsuva Kooliga

Mustamäe riigigümnaasium on ühinenud Tartu Ülikooli Liikumislabori loodud programmiga Liikuma Kutsuv...
Image
Lepingu sõlmimine Rügemendiga
15.05.2023
Mustamäe riigigümnaasium sõlmis koostööleppe Riigikaitse Rügemendiga

Mustamäe riigigümnaasium sõlmis koostööleppe Riigikaitse Rügemendiga

Aprillis sõlmis Mustamäe riigigümnaasium koostöölepingu Riigikaitse Rügemendiga, eesmärgiga pakkuda...