Uus ja inspireeriv tulija Eesti haridusmaastikul – Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium


03.09.2022
Image
koolimaja_ehitus

Kindlasti on enamik mustamäelasi tänaseks märganud Akadeemia teel trollide lõpp-peatuses uhkelt kerkivat uut hoonekompleksi. Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi õppehoone sünnib loomuliku osana Mustamäe kesk- ja kogukonnaruumi. Koolimaja ehitus kulgeb plaanipäraselt ja kooli esimesed töötajad on saanud ühiselt tulevasi ruume ka tunnistamas käia. Järgmise aasta sügisel avatava riigigümnaasiumi loomise nimel teevad tööd juba mitu juhtõpetajat, õppejuht ja muidugi direktor koos juhiabiga.

Uut ja täiesti teistmoodi kooli, Eestis gümnaasiumihariduse “kosmost”, luuakse tegelikult kolme kooli koostöös. Pelgulinna, Tõnismäe ja Mustamäe Riigigümnaasium ühendavad oma jõud ja mõtted, et õpilasel oleks võimalik tulevikus valida kõigiti tema huvidele ja plaanidele vastav kool ning lisaks ka kujundada ise märkimisväärne osa oma õppekavast suure hulga valikainete abil, mida kolm kooli koos partnerkoolidega pakuvad. Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium on ainult gümnaasiumiõpilastele loodav kool ja mahutama hakkab see asutus pisut üle tuhande noore.

Nii nagu Mustamäe Riigigümnaasiumi asukohtki vihjab, on meie peamiseks partneriks TalTech. TalTechi ülikoolilinnak ja innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, Tallinna Teaduspark Technopol ja KBFI (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut) saavad Mustamäe Riigigümnaasiumi inspireerivateks naabriteks ning partneriteks. Koostöös osalevad teisedki partnerkoolid üle Tallinna, mis annab tulevasele õpilasele imelise võimaluse selgitada välja oma tugevused ja huvid ning nendele ka keskenduda.

Praegu töötavad Tallinna riigigümnaasiume loovad inimesed kooli õppekavaga, mille peamisteks märksõnadeks on valdkonnapõhisus ja lõiming selle parimas tähenduses. Eesmärgiks on, et meie kooli lõpetaja mõistaks maailmas toimuvat ühtse tervikuna, oleks kohanemisvõimeline ja ei valiks ülikoolist eriala katse- ja eksitusmeetodil, vaid teadliku otsusena, mis tugineb gümnaasiumist saadud praktikale. Kõike seda hakkab peamiselt loodus- ja täppisteadustele keskenduv kool pakkuma. Uue kooli eesmärk on olla ka paindlik. Paindlik näiteks tippspordi harrastajaile, kes vajavad teistmoodi koolipäeva disaini kvaliteetse gümnaasiumihariduse saamiseks, või teadusele pühendunud ja olümpiaadidel käivatele gümnasistidele, võimaldades intensiivsemat õpet eraldi rühmas koostöös ülikooliga.

Ka loodav keskkond on väga gümnaasiumiõpilaskeskne, mis arvestab nende ealisi lõimimisi, vaikuse vajadust, ühtsuse tunnet, ja on väljakutseid pakkuv. Oma südameasjaks peavad kooli loojad gümnasisti kui ennastjuhtiva õpilase arendamist ning toetamist. Õpilast, kes tunneb end oma kehas ja vaimus hästi, oskab kõneleda ning hindab lisaks loodus- ja täppisteadustele ka sporti ja kauneid kunste.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium peab kogukonda, sellesse panustamist ja koostööd väga oluliseks. Seetõttu plaanitakse eeloleval talvel ka kohtumisi tulevaste õpilaste ja nende vanematega, kus on võimalik täpsemalt tutvuda loodava riigigümnaasiumi plaani ja detailidega. Õpilaste vastuvõtt algab juba märtsis-aprillis. Loodavasse kooli võetakse vastu esmalt kuni 10 paralleeli kümnendikke, kes ei vali traditsiooniliselt õppesuunda, vaid koostavadki endale ise lisaks riiklikule õppekavale oma huvidest lähtuva õpitee rohkete võimaluste seast.

Maja arhitektuuriliseks koondnimeks on Hõbenool (Arhitekt Must). Oma moodsas materjalide käsitluses toetub hoone tehnika põhiväärtustele – kiirusele, teravusele ja täpsusele. Ootame koolimaja valmimist 1. maiks.

Sirje Vasmann-Perend, juhtõpetaja Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis

Uudised


Image
toitumisnõustaja loeng
29.09.2023
Rimi Eesti ja MURGi koostöö toob kooli tervisespetsialistid ja tervisereeded

Rimi Eesti ja MURGi koostöö toob kooli tervisespetsialistid ja tervisereeded

Mustamäe riigigümnaasiumi ja Rimi Eesti koostöös toetab ettevõte gümnasiste igal reedel puu- ja...
Image
söökla
29.09.2023
Tulemas on avatud koolisööklate nädal

Tulemas on avatud koolisööklate nädal

02.10-06.10 kell 12.30 -13.30 osaleb Mustamäe Riigigümnaasium oma toitlustaja Daily eestvedamisel...
Image
kosmonaut
26.09.2023
Algab MURGi karikas

Algab MURGi karikas

Avapaugu saab klassidevaheline võistlus MURGi karikas, mille eesmärk on kaasata aasta jooksul kõigi...