Võtame vastu õpilasi vabadele õppekohtadele G2 astmes


14.06.2024
Image
pidu

Vabadele kohtadele G2 astmes saab kandideerida 13.-21. juunini. 

G2 vastuvõtu eelduseks on otsus järgmisse klassi üleviimise kohta senises koolis. Õpilaskohale kandideerimiseks tuleb õppekorraldusjuhi mailiaadressile Evelin.Kattai@murg.ee saata  järgmised dokumendid: 

  • G1/10. klassi klassitunnistus ja hinnetelehe väljavõte. NB! Kõigi seni gümnaasiumi jooksul läbitud kursuste hinded peavad meie kooli kandideerimisel olema positiivsed.  
  • Motivatsioonikiri, milles kandideerija põhjendab oma soovi asuda MURGi õppima (maksimaalselt üks A4). 

Vastuvõtukomisjon teeb esitatud dokumentide põhjal 25. juunil otsused vestlusvooru kutsumiseks ning vastuvõtukorra tingimustele vastavad kandidaadid kutsume vestlustele 26.-27. juunil. Vestlusel hindab vestluskomisjon õpilase pädevusi Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis kokku lepitud üldpädevuste tasemete järgi.

Vestluse tulemuseks saab olla õppijakoha pakkumine Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis või otsus keelduda õpilase vastuvõtmisest. Otsus teatatakse õpilasele maili teel.

Õpingute alustamiseks esitab kandidaat vastuvõtuavalduse, mille blanketi leiab SIIT; hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud õpilase poolt varasemas koolis läbitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded.

Uudised


Image
pidu
14.06.2024
Võtame vastu õpilasi vabadele õppekohtadele G2 astmes

Võtame vastu õpilasi vabadele õppekohtadele G2 astmes

Vabadele kohtadele G2 astmes saab kandideerida 13.-21. juunini. G2 vastuvõtu eelduseks on otsus...
Image
ühistants aktusel
13.06.2024
MURG tähistas meeleolukalt esimese õppeaasta lõppu

MURG tähistas meeleolukalt esimese õppeaasta lõppu

MURGi koolipere tähistas meeleoluka ja vabas vormis aktusega oma esimese õppeaasta lõppu. Aktusel...
Image
Täname teid!
11.06.2024
Täname teid!

Täname teid!

„Aeg ei loe midagi. Üks päev võib tähendada palju, ja hulk aastaid mitte midagi. Ainult seal, kus...